How to create and design a project on Armstarter

How to create and design a project on Armstarter
0
Finished
The project launched
13.08.2018
Tutorial project with instructions on how to create and design the project which we made for our new users

Click here for English
Смотреть русскую версию

Armstarter-ի նախագիծ կարող է լինել ցանկացած հետաքրքիր գաղափար, խնդիր, նախաձեռնություն, որի մասին դուք ցանկանում եք պատմել մարդկանց կամ որի իրականացման համար ձեզ անհրաժեշտ է ինտերնետ-հանրույթի օգնությունը: 

Դա կարող է լինել.


questions-2245264_1280.jpg

կրթական նախագիծ, որի իրականացման համար հեղինակը փնտրում է հայերենի մասնագետի 

հավաքական գնահատականի կարիք ունեցող հասարակական նախաձեռնություն   

ներդրողներ/մենթորներ փնտրող սթարթափ

նկարիչների թիմ հավաքագրող անիմացիոն ֆիլմի նախագիծ և այլն...

Ընկերություններին Armstarter-ը կարող է պետք գալ, օրինակ, նախագծի համար լավագույն տարբերանշանի մրցույթ հայտարարելու համար, իսկ պետական կառույցները կարող են քննարկման դնել որևէ տեսարժան վայրի վերականգնման ծրագիրը: 

Հնարավոր բոլոր տարբերակները թվարկելն իմաստ չունի, քանզի Armstarter-ը նոր է սկսում ձևավորել իր հանրույթը, որի ներսում նախագծերն առաջարկում եք ԴՈՒՔ, այլ ոչ թե հարթակը:

girl-3316342_1280.jpg

Եւ այսպես, դուք ունեք գաղափար, նպատակ և հստակ պատկերացում այն մասին, թե ի՞նչ եք ուզում լսարանից: 

Անցնենք առաջ: Մտնում ենք «Ստեղծել նախագիծ» էջը, ծանոթանում նախագծերին ներկայացվող պահանջներին և, եթե դեռ միտքը չեք փոխել, սեղմում «Ստեղծել նախագիծ» կոճակը: Խմբագրման բացված բաժնում լրացնում ենք պարտադիր դաշտերը: Խմբագրման բաժինը բաղկացած է 6 փուլից.

1-ին փուլ. Հիմնական: Բեռնում ենք նախագծի շապիկը, վերնագրում այն (մեր օրինակում՝ «Ինչպես ստեղծել և ձևավորել նախագիծ Armstarter-ում (նմուշ)») և լրացնում հակիրճ նկարագրությունը (մեզ մոտ՝ «Նախագծի ստեղծման և ձևավորման եղանակի ուսուցողական նախագիծ, որը գրել ենք մեր նոր օգտատերերի համար»): Հակիրճ նկարագրության մեջ նշեք նախագծի նպատակը և ինչ եք ցանկանում ստանալ այն կայքում տեղադրելու արդյունքում՝ գաղափարի գնահատում, կատարողների որոնում և այլն: Հեղինակները հնարավորություն ունեն վերնագիր և հակիրճ նկարագրություն ավելացնել միանգամից երեք լեզվով, և նախագծի հրապարակումից հետո օգտատերերը կտեսնեն վերնագրի այն տարբերակը, որը համապատասխանում է կայքի՝ իրենց ընտրած լեզվին: 


2-րդ փուլ. Տեղեկություն: Ավելացնում ենք տեսանյութ (առկայության դեպքում) և անցնում նախագծի մանրամասն նկարագրությանը: Եթե փնտրում եք որևէ ոլորտի մասնագետներ, նշում ենք այդ տեղեկատվությունը «Նախագծին անհրաժեշտ են» բաժնում:  


3-րդ փուլ.Պարգևատրում: Բաժինը ժամանակավորապես ակտիվ չէ և հասանելի չէ խմբագրման համար: Ոչ պարտադիր կետ է, ի սկզբանե ստեղծվել է քրաուդֆանդինգի (կոլեկտիվ ֆինանսավորման) համար, երբ նախագծի հեղինակը հովանավորներին պարգևատրումներ է ուղարկում՝ ֆինանսական աջակցության դիմաց: Հիշեցնենք, որ ներկայում Armstarter-ում քրաուդֆանինգային նախագծի ստեղծումը հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ հեղինակը վճարումներն ընդունելու է կողմնակի ծառայության միջոցով՝ դրա հղումը տեղադրելով նախագծի նկարագրության մեջ:    


4-րդ փուլ. Ձեր մասին: Հեղինակը լրացնում է իր մասին տեղեկատվություն: 

5-րդ փուլ. Հաշիվ: Բաժինը ժամանակավորապես ակտիվ չէ և հասանելի չէ խմբագրման համար: Նախատեսված էր քրաուդֆանդինգային նախագծերի հեղինակների բանկային տվյալների լրացման համար: Հիշեցնենք. armstarter.com կայքը և դրա ղեկավարությունը չեն զբաղվում դրամական միջոցների ընդունմամբ և փոխանցմամբ: 

6-րդ փուլ. Մոդերացիա: Այստեղ տեղակայվում է նախագծի սևագրի հղումը, որով կարելի է կիսվել ընկերների հետ, և ավարտական “Ուղարկել հաստատման” կոճակը: Հաստատումը դա ստուգումն է, արդյո՞ք նախագիծը համապատասխանում է հարթակի կանոններին և պարտադիր դաշտերի լրացման պահանջներին: Եթե նախագծում կան թերացումներ, ապա այն հետ է ուղարկվոմ հեղինակին՝ շտկման համար: Սխալների և խախտումների բացակայության դեպքում, նախագիծը հրապարակվում է կայքում՝ հաստատման ուղարկելուց հետո յոթ օրվա ընթացքում:   

Կարևոր է: Նախագծի մեկնարկից հետո մի մոռացեք դրա մասին, այլ, հակառակը, պատմեք ձեր գաղափարի մասին ամենուր, որտեղ հնարավոր է: Եվ հիշեք. ոչ շատ հաջող, բայց իրականացված գաղափարը 100%-ով ավելի լավն է, քան հիասքանչ, բայց չիրականացվածը:
_____________

English version


Any interesting idea, problem or initiative that you want to tell people about or you need the help of the Internet community to implement it, can become a project on Armstarter.


This may be:
questions-2245264_1280.jpg

- an educational project looking for an Armenian teacher
- a public initiative that needs a collective assessment
- a startup looking for investors/mentors 
- an animated film project looking for a team of artists and so on...

Armstarter is perfect for companies that announce a contest for the best logo design for their project, and government agencies could discuss a plan of reconstruction of some sites of interest. 

This list goes on and on because Armstarter just begins to form its community where you the one who offers projects, not the platform.

girl-3316342_1280.jpg


So you have an idea, a goal, and a clear understanding of what you want from the public.

Move along. Go to “Create a project”, get acquainted with the requirements for projects and, if you have not changed your mind, click on “Create a project”. Fill in the required fields in the editor which consists of 6 steps:

1st step: Basics. Download the project cover, name the project (in our example: “How to create and design a project on Armstarter (sample)”) and fill short blurb (we have: “Tutorial project with instructions on how to create and design the project which we made for our new users”.). In the brief description, specify the purpose of your project and what you want to get from posting it on the site: evaluation of the idea, search for performers, etc. Creators have the opportunity to add a title and a brief description in three languages at once, and after the publication of the project, users will see the version of the title that corresponds to the chosen language.

2nd step: Story. Add a video (if available) and go to the detailed description of the project. If you are looking for specialists in some field, specify this information in the section “Project needs”.

3rd step: Rewards. The tab is temporarily inactive and cannot be edited. Originally created for crowdfunding in which the project creator sends rewards to sponsors in exchange for their financial assistance. Reminder: at present, it is possible to have a project on Armstarter only under condition that the creator will get the payment through a third party service by posting a link to it in the project description.

4th step: About you. The creator fills in information about themselves.

5th step: Account. The tab is temporarily inactive and cannot be edited. It was intended for entering the bank data of the creators of crowdfunding projects. Remember, armstarter.com and its administration does not accept or transfer payments.

6th step. Review. Here you can find a link to a draft project which you can share with your friends and the final button “Submit for review”. Review is a check of the project for compliance with the rules of the platform and the requirements for filling in the required fields. If the project has flaws, it goes back to the author for correction. If there are no errors and violations, the project is published on the site within seven days from the date of sending for review.

Note! After launching the project, do not forget about it; on the contrary, tell about your idea wherever possible. And remember, not too successful but the implemented idea is 100% better than the amazing but not implemented one.
______________

Русская версия

Проектом на Armstarter может быть любая интересная идея, проблема, инициатива, о которой вы хотите рассказать людям или для реализации которой вам нужна помощь интернет-сообщества.

Что это может быть: 
questions-2245264_1280.jpg

-  образовательный проект, автор которого ищет преподавателя армянского  
-  общественная инициатива, нуждающаяся в коллективной оценке 
-  стартап в поиске инвесторов/менторов и т.д.
-  проект анимационного фильма, набирающий команду художников и так далее... 

Компаниям Armstarter подойдет для объявления, например, конкурса на лучший логотип для своего проекта, а госструктуры могли бы выносить на обсуждение план реконструкции какой-нибудь достопримечательности. 

Перечислять все возможные варианты не имеет смысла, потому как Armstarter только начинает формировать свое сообщество, в котором проекты предлагаете ВЫ, а не площадка.
girl-3316342_1280.jpg

Итак, у вас есть идея, цель и четкое понимание того, чего вы хотите от аудитории.

Идем дальше. Заходим на страницу "Создать проект", знакомимся с требованиями к проектам и если вы еще не передумали, то нажимаем кнопку "Создать проект". В открывшемся редакторе заполняем обязательные поля. Редактор состоит из 6 этапов:

1-й этап: Основное. Загружаем обложку проекта, даем название проекту (в нашем случае: "Как создавать и оформлять проект на Armstarter") и заполняем краткое описание(у нас: "Обучающий проект с инструкцией по созданию и оформлению проекта на сайте, которая будет полезна нашим новым пользователям"). В кратком описании укажите цель проекта и то, что вы хотите получить от его размещения на сайте: оценка идеи, поиск исполнителей и т.д. У авторов есть возможность добавлять название и краткое описание сразу на трех языках, и после публикации проекта пользователи увидят тот вариант заголовка, который соответствует выбранному ими языку сайта.

2-й этап: Информация. Добавляем видео (при наличии) и переходим к подробному описанию проекта. Если вы ищете специалиста в какой-то области, указываем эту информацию в разделе "Проекту нужны"

3-й этап: Вознаграждение. Вкладка временно не активна и не доступна для редактирования. Раздел создавался изначально для краудфандинга (коллективного финансирования), в котором автор проекта отправляет вознаграждения спонсорам в обмен на их финансовую помощь. Напомним, в настоящее время заведение краудфандингового проекта на Armstarter возможно лишь при условии, что принимать платежи автор будет через сторонний сервис, разместив на него ссылку в описании проекта. 

4-й этап: О себе. Автор заполняет информацию о себе.  

5-й этап: Счет. Вкладка временно не активна и не доступна для редактирования. Предназначалась для ввода банковских данных авторов краудфандинговых проектов. Напомним, сайт armstarter.com и его администрация не занимаются приемом и переводом денежных платежей.

6-й этап: Модерация. Здесь располагаются ссылка на черновик проекта, которой можно поделиться с друзьями и финальная кнопка "Отправить на модерацию". Модерация - это проверка проекта на соответствие правилам платформы и требованиям по заполнению обязательных полей. Если в проекте есть недочеты,то его пересылают автору на корректировку. В случае отсутствия ошибок и нарушений проект публикуется на сайте в течение семи дней с момента отправки на модерацию.  

Важно! После запуска проекта не забывайте о нем, а, напротив, рассказывайте о своей идее везде, где только можно. И помните, не слишком удачная, но осуществленная задумка на 100% лучше, чем прекрасная, но не осуществленная.


 


Comments

Log in or sign up to leave a comment

Request support from community

Example: we're looking for somebody who knows how to enhance the social media presence of Company on the general social media

I can help